Bell Schedules

Regular Schedule High School
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:50 AM 5 min
1st 7:53 AM 8:50 AM 57 min
2nd 8:53 AM 9:44 AM 51 min
3rd 9:49 AM 10:40 AM 51 min
4th 10:43 AM 11:34 AM 51 min
Lunch 11:34 AM 12:01 PM 27 min
5th 12:06 PM 12:58 PM 52 min
6th 1:01 PM 1:52 PM 51 min
7th 1:57 PM 2:54 PM 57 min
Regular Schedule Elementary (5-8)
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:50 AM 5 min
1st 7:53 AM 8:50 AM 57 min
2nd 8:53 AM 9:44 AM 51 min
3rd 9:49 AM 10:40 AM 51 min
Lunch 10:40 AM 11:07 AM 27 min
4th 11:12 AM 12:03 PM 51 min
5th 12:06 PM 12:58 PM 52 min
6th 1:01 PM 1:52 PM 51 min
7th 1:57 PM 2:54 PM 57 min
Professional Dev./Faculty Meeting High School
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:48 AM 3 min
1st 7:51 AM 8:28 AM 37 min
2nd 8:31 AM 9:08 AM 37 min
3rd 9:13 AM 9:50 AM 37 min
4th 9:53 AM 10:30 AM 37 min
5th 10:33 AM 11:10 AM 37 min
Lunch 11:10 AM 11:39 AM 29 min
6th 11:42 AM 12:19 PM 37 min
7th 12:24 PM 1:00 PM 36 min
Professional Dev./Faculty Meeting Elementary (5-8)
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:48 AM 3 min
1st 7:51 AM 8:28 AM 37 min
2nd 8:31 AM 9:08 AM 37 min
3rd 9:13 AM 9:50 AM 37 min
4th 9:53 AM 10:30 AM 37 min
Lunch 10:30 AM 10:57 AM 27 min
5th 11:02 AM 11:39 AM 37 min
6th 11:42 AM 12:19 PM 37 min
7th 12:24 PM 1:00 PM 36 min
Morning Activity High School
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:48 AM 3 min
Activity 7:51 AM 8:17 AM 26 min
1st 8:20 AM 8:50 AM 30 min
2nd 8:53 AM 9:44 AM 51 min
3rd 9:49 AM 10:40 AM 51 min
4th 10:43 AM 11:34 AM 51 min
Lunch 11:34 AM 12:01 PM 27 min
5th 12:06 PM 12:58 PM 52 min
6th 1:01 PM 1:52 PM 51 min
7th 1:57 PM 2:54 PM 57 min
Morning Activity Elementary (5-8)
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:48 AM 3 min
Activity 7:51 AM 8:17 AM 26 min
1st 8:20 AM 8:50 AM 30 min
2nd 8:53 AM 9:44 AM 51 min
3rd 9:49 AM 10:40 AM 51 min
Lunch 10:40 AM 11:07 AM 27 min
4th 11:12 AM 12:03 PM 51 min
5th 12:06 PM 12:58 PM 52 min
6th 1:01 PM 1:52 PM 51 min
7th 1:57 PM 2:54 PM 57 min
Afternoon Activity High Shcool
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:48 AM 3 min
1st 7:51 AM 8:48 AM 57 min
2nd 8:51 AM 9:42 AM 51 min
3rd 9:47 AM 10:38 AM 51 min
4th 10:41 AM 11:32 AM 51 min
Lunch 11:32 AM 11:59 AM 27 min
5th 12:04 PM 12:56 PM 52 min
6th 12:59 PM 1:50 PM 51 min
7th 1:55 PM 2:25 PM 30 min
Activity 2:28 PM 2:54 PM 26 min
Afternoon Activity Elementary (5-8)
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:40 AM
Homeroom 7:45 AM 7:48 AM 3 min
1st 7:51 AM 8:48 AM 57 min
2nd 8:51 AM 9:42 AM 51 min
3rd 9:47 AM 10:38 AM 51 min
Lunch 10:38 AM 11:05 AM 27 min
4th 11:10 AM 12:01 PM 51 min
5th 12:04 PM 12:56 PM 52 min
6th 12:59 PM 1:50 PM 51 min
7th 1:55 PM 2:25 PM 30 min
Activity 2:28 PM 2:54 PM 26 min
Test Prep A High School
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:35 AM
1st 7:40 AM 8:41 AM 61 min
2nd 8:44 AM 9:45 AM 61 min
3rd 9:50 AM 10:51 AM 61 min
4th 10:54 AM 11:44 AM 50 min
Lunch 11:44 AM 12:11 PM 27 min
5th 12:16 PM 1:06 PM 50 min
6th 1:09 PM 1:59 PM 50 min
7th 2:04 PM 2:54 PM 50 min
Test Prep A Elementary (5-8)
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:35 AM
1st 7:40 AM 8:41 AM 61 min
2nd 8:44 AM 9:45 AM 61 min
3rd 9:50 AM 10:51 AM 61 min
Lunch 10:51 AM 11:18 AM 27 min
4th 11:21 AM 12:11 PM 50 min
5th 12:16 PM 1:06 PM 50 min
6th 1:09 PM 1:59 PM 50 min
7th 2:04 PM 2:54 PM 50 min
Test Prep B High School
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:35 AM
1st 7:40 AM 8:30 AM 50 min
2nd 8:33 AM 9:23 AM 50 min
3rd 9:28 AM 10:18 AM 50 min
4th 10:21 AM 11:11 AM 50 min
5th 11:16 AM 12:17 PM 61 min
Lunch 12:17 PM 12:44 PM 27 min
6th 12:47 PM 1:48 PM 61 min
7th 1:53 PM 2:54 PM 61 min
Test Prep B Elementary (5-8)
Description / Period Start Time End Time Length
Bell 7:35 AM
1st 7:40 AM 8:30 AM 50 min
2nd 8:33 AM 9:23 AM 50 min
3rd 9:28 AM 10:18 AM 50 min
4th 10:21 AM 11:11 AM 50 min
Lunch 11:11 AM 11:38 AM 27 min
5th 11:43 AM 12:44 PM 61 min
6th 12:47 PM 1:48 PM 61 min
7th 1:53 PM 2:54 PM 61 min